WebEx Meeting ประชุมด่วนได้ทุกที่ แค่มีอินเตอร์เน็ต (Internet)

WebEx

WebEx Meeting เป็นอีกบริการที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่มองหาระบบประชุมทางไกลที่มีความคล่องตัว สามารถใช้งานได้ทุกที่ผ่าน Internet เพราะด้วยโครงสร้างการออกแบบของ WebEx Meeting รองรับการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ผู้ใช้งานมี Account หรือ (Host) ก็จะสามารถจัดการประชุมได้ทันที โดยความสามารถต่าง ๆ ที่ WebEx Meeting ทำได้ประกอบด้วย

1. รองรับการใช้งาน VoIP และการร่วมประชุมทางเสียงโดยผู้เข้าร่วมประชุมโทรเข้าเบอร์กลางของห้องประชุม ที่จะมีการแจ้งเมื่อมีการสร้างห้องประชุม

2. ความสามารถในการแชร์ (Share) ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้ร่วมเข้าประชุมอื่นๆ เช่น หน้าจอ (Desktop), กระดานเขียนข้อความกลาง (Whiteboard), เอกสาร (Document) และอื่นๆ

3. รองรับการประชุมผ่านภาพและเสียง ทำให้ผู้ร่วมเข้าประชุมสามารถเห็นหน้าของผู้ร่วมเข้าประชุมอื่น ๆ ที่มีกล้อง โดยคุณภาพของภาพที่ได้รับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์กล้อง Web ConferenceCam แต่ละที่ที่เลือกใช้ โดยควรจะเป็น Web ConferenceCam ระดับ HD และรองรับการส่งภาพระดับ H.264 เพื่อทำให้ภาพที่ได้รับมีความละเอียดสูง และคมชัด

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Web ConferenceCam

 

โดยบริการของ WebEx Meeting เป็นบริการที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี โฮสท์ (Host) หรือผู้จัดการประชุม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยท่านสามารถปรึกษาได้จาก ConferenceEasy หรือ ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ท่านไว้วางใจ โดยรูปแบบการให้บริการสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.webex.com

โดยบริการเบื้องต้นแบ่งออกเป็น

1. WebEx Basic (free of charge)

เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ร่วมเข้าประชุมจะได้รับคุณภาพ ของภาพในระดับ Standard Quality และรองรับผู้ร่วมเข้าประชุม 3 ท่าน

2. WebEx Premium 8

เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ร่วมเข้าประชุมจะได้รับคุณภาพของภาพในระดับ High Definition และรองรับผู้ร่วมเข้าประชุมสูงสุด 8 ท่าน

3. WebEx Prrmium 25

เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ร่วมเข้าประชุมจะได้รับคุณภาพของภาพในระดับ High Definition และรองรับผู้ร่วมเข้าประชุมสูงสุดพร้อมกันได้ไม่เกิน 25 ท่าน และสามารถสร้างห้องประชุมย่อย (Host) สูงสุด 9 ห้องประชุม

3. WebEx Prrmium 100

เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ร่วมเข้าประชุมจะได้รับคุณภาพของภาพในระดับ High Definition และรองรับผู้ร่วมเข้าประชุมสูงสุดได้ไม่เกิน 100 ท่าน และสามารถสร้างห้องประชุมย่อย (Host) สูงสุด 9 ห้องประชุม

* สำหรับจำนวนผู้ร่วมเข้าประชุมสูงสุด สามารถปรับเปลี่ยนได้…โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ท่านไว้ใจ

 

เนื่องจาก WebEx Meeting ถูกออกแบบมาสำหรับการประชุม Online ดังนั้นบริการต่างๆ จะอยู่ที่ผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือข้อมูลจะต้องมีการส่งไปยังผู้ให้บริการก่อน จึงทำให้คุณภาพที่ได้รับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกใช้ (Web ConferenceCam, Speaker phone, Mic for conference) ผู้ให้บริการและ Internet เป็นสำคัญ

อุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับการประชุมผ่าน WebEx Meeting

1. Web ConferenceCam คุณภาพสูงระดับ HD เช่น Logitech BCC950, Logitech ซึ่งเป็นกล้องที่มีความสามารถในการ Pan-Tilt-Zoom เพราะเนื่องจาก Web ConferenceCam ในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ไม่สามารถปรับมุมมองของกล้องได้ จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้ร่วมเข้าประชุมได้ โดยถ้าเลือกใช้กล้อง Logitech BCC950 ก็จะทำให้ประยุกต์การใช้งาน WebEx Meeting สำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ทดแทนอุปกรณ์ประชุมทางไกล (Video Conference) ได้

2. Mic & Speaker Phone สำหรับห้องประชุม เพื่อทำให้คุณภาพของภาพเสียงที่ได้รับและส่งไปยังไปทางมีความคมชัด และไม่เกิดเสียงสะท้อน (Echo) ซึ่งจะพบปัญหานี้บ่อยครั้งที่เลือกใช้ Mic ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอุปกรณ์ที่แนะนำประกอบด้วย Yamaha PJP และ Polycom SoundStation

 

สำหรับประเด็นของอินเตอร์เน็ต (Internet) แนะนำให้มีความเร็วต่ำสุดประมาณ 1/1 Mbps เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเหมาะสำหรับการประชุม ส่วนประเด็นของผู้ให้บริการ เราคงไม่สามารถควบคุมได้

** แนะนำให้ทดลองใช้ตัวฟรี เพื่อดูประสิทธิภาพจริงก่อนที่จะลงทุน เพราะบริการของ WebEx Meeting จะเป็นลักษณะ Prepaid Service คือจ่ายค่าบริการก่อนใช้..

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ConferenceEasy

 

Comments

comments