ให้เช่าระบบประชุมออนไลน์ (Web Conference) สำหรับห้องประชุม

ปัจจุบันมีการหันมาใช้เทคโนโลยีในการประชุมออนไลน์ผ่าน Web Conference และ Software Conference เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สะดวก และรวดเร็วในการประชุม อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบก้บการติดตั้้งอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือระบบ Video Conference โดยผู้ร่วมประชุมมีเพียงคอมพิวเตอร์ แทปเลท (Tablet) หรือ สมาทร์โฟน (SmartPhone) ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานประชุมออนไลน์ (Web Conference) เชิงธุรกิจ

WebConference01

WebConference02

องค์ประกอบของการประชุมออนไลน์ผ่าน web conference, Online Meeting

1. คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค (Notebook) แทปเลท (Tablet) สมาทร์โฟน (SmartPhone) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบประชุมออนไลน์ (Web Conference)

2. HD Webcam หรือ HD Conference Cam ที่มีความละเอียดสูง (High Definitions-HD) เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด เสมือนจริง โดยมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นกล้อง fix คือไม่สามารถปรับมุมมองได้ และแบบกล้อง Pan-Tilt-Zoom ที่สามารถปรับมุมมองของกล้องผ่านรีโมทคอนโทรล (Remote Control)

3. ไมค์และลำโพง (Mic and Speaker phone) สำหรับระบบประชุมออนไลน์ หรือ Web Conference ใช้ความสามารถของ Computer ในการประมวลผล ดังนั้นการเลือกใช้ไมค์และลำโพงจะมีผลต่อคุณภาพเสียงที่ได้รับเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบประชุมออนไลน์ส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับการประชุมส่วนบุคคล (แต่ละปลายทางมีผู้ร่วมเข้าประชุมประมาณ 1 ท่าน) ซึ่งเราสามารถใช้ชุดหูฟัง (Head Set) มาใช้งานได้โดยไม่เกิดเสียงสะท้อน แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะประยุกต์นำไปใช้กับห้องประชุม ที่มีผู้ร่วมเข้าประชุมหลายท่านและต้องการการรับเสียงจากผู้พูดได้มากกว่า 1 ท่านอีกทั้งยังต้องการให้ผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านสามารถได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย นั่นหมายถือเราจะเป็นต้องเปิดลำโพงให้เสียงดังเพื่อให้ผู้ร่วมเข้าประชุมได้ยิน ซึ่งถ้าใช้งานชุดไมค์โครโฟน และลำโพงที่เป็นคนละชิ้นที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะ ม้กจะประสบปัญหาเสียงสะท้อนหรือ Echo ดังนั้นด้วยความต้องการดังกล่าวจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ไมค์สำหรับการประชุมออนไลน์ หรือห้องประชุมออนไลน์ โดยเฉพาะที่ตัดปัญหา Echo หรือเสียงสะท้อน

4. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เนื่องจากระบบที่ต้องการภาพเสียง ทีต้องการคุณภาพสูง จำเป็นต้องมี Bandwidth หรือความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอสำหรับการประชุมออนไลน์ ซึ่งถือคติว่า ยิ่ง Bandwidth มากเท่าไหร่คุณภาพของภาพและเสียงก็ยิ่งมากเท่านั้น ซึ่งในความหมายนี้ก็หมายถึงทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุม โดยความเร็วอินเตอร์เน็ต (Internet Bandwidth) สำหรับการประชุมออนไลน์-Web Conference ในระดับห้องประชุมควรจะมีอย่างน้อง 1/1 Mbps โดยที่ความเร็วดังกล่าวจากการทดสอบจากผู้ให้บริการทั่ว ๆ ไป ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

เพียงเท่านี้ก็สามารถประยุกต์ใช้บริการประชุมออนไลน์ (Web Conference) จากผู้ให้บริการต่างๆ สำหรับใช้งานในองค์กร ได้แล้วครับ

 

** ข้อมูลเพิ่มเติม  แบนด์วิดท์สำหรับการประชุมออนไลน์ – Bandwidth Requirement for video (อ้างอิงจาก WebEx)

Resolution P2P Bandwidth Remarks
90p 0~120kbps Additional bandwidth may be consumed if severe packet loss is detected. This will compensate for lost packets.
180p 120~360kbps Additional bandwidth may be consumed if severe packet loss is detected in order to compensate for lost packets.
360p 360~1200kbps Actual resolutions include 360p, 432p, and 512p. Additional bandwidth may be consumed if severe packet loss is detected. This will compensate for lost packets.
720p 1200kbps~2000kbps Actual resolutions include 576p and 720p. Additional bandwidth may be consumed if severe packet loss is detected. This will compensate for lost packets.

 

อุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับการประชุมออนไลน์ (Online Meeting)

1. Logitech BCC950 กล้อง High Definitions เชื่อมต่อผ่าน USB Port ที่สามารถ Pan-Tilt-Zoom ได้สำหรับระบบประชุมออนไลน์ มาพร้อมไมค์และลำโพงในตัว

2. Yamaha PJP 10,20,25,50 เป็นไมค์และลำโพงคุณภาพสูงสำหรับการประชุมออนไลน์พร้อมระบบป้องการเสียงสะท้อน

3. Polycom SoundStation สำหรับการประชุมออนไลน์ และประชุมผ่านสายโทรศัพท์ในตัวเดียวกัน

4.  กล้อง High Definations ที่สามารถ Pan-Tilt-Zoom สำหรับติดเพดานห้องประชุม

 

หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และต้องการทดสอบระบบ

สามารถติดต่อได้ที่ ConferenceEasy

HotLine: 081-988-8121  หรือ Email: sales@conferenceeasy.com

 

 

 

Comments

comments