การประชุมง่ายกว่าที่คิด

ระบบปรับกล้องอัตโนมัติตามจำนวนผู้ประชุมของ Polycom

หลากหลายรูปแบบในการใช้งาน

การประชุมผ่าน Smart Device

เป็นหนึ่งเดียวสำหรับ Polycom และ Microsoft Lync

ประสบการณ์ใหม่กับ Polycom Group Series