โซลูชั่นส์

  • button-grid
  • button-row

ให้เช่าระบบประชุมออนไลน์ สำหรับห้องประชุม

ให้เช่าระบบประชุมออนไลน์ (Web Conference) สำหรับห้องประชุม ปัจจุบันมีการหันมาใช้เทคโนโลยีในการประชุมออนไลน์ผ่าน Web Conference และ Software Conference เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สะดวก และรวดเร็วในการประชุม อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบก้บการติดตั้้งอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ…

e-Classroom (Smart Classroom)

E-CLASSROOM (SMART CLASSROOM) เป็นโครงการเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ และเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน ครู และโรงเรียนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและแลกเปลียนข้อมูลโดยไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยลดปัญหาในการขาดแคลนครู อาจารย์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา โดยสามารถส่งต่อความรู้และจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Classroom…

เช่าอุปกรณ์ประชุมทางไกล

โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการให้บริการ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทางเลือกในการใช้งานที่ไม่บ่อย และไม่ต้องการลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ ทางบริษัทให้บริการทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยค่าใช้จ่ายคิดตามจริงในแต่ละพื้นที่

Mobile Conferencing

Mobile Video Conferencing Solution HD video conferencing on everyday mobile devices     We delivers…

HealthCare Conferencing

Video Conferencing and Telepresence Solutions for the Health Care Industry Now, due to increased reliability…