โซลูชั่นส์

  • button-grid
  • button-row
Web Conference-ConferenceEasyWeb Conference-ConferenceEasy

การประชุมออนไลน์ สำหรับห้องประชุม

ประยุกต์ใช้การประชุมออนไลน์ (Web Conference) สำหรับห้องประชุม ปัจจุบันมีการหันมาใช้เทคโนโลยีในการประชุมออนไลน์ผ่าน Web Conference เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สะดวก และรวดเร็วในการประชุม อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบก้บการติดตั้้งอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือระบบ Video Conference…

e-Classroome-Classroom

e-Classroom (Smart Classroom)

E-CLASSROOM (SMART CLASSROOM) เป็นโครงการเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ และเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน ครู และโรงเรียนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและแลกเปลียนข้อมูลโดยไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยลดปัญหาในการขาดแคลนครู อาจารย์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา โดยสามารถส่งต่อความรู้และจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Classroom…

equipment-for-rent-newequipment-for-rent-new

เช่าอุปกรณ์ประชุมทางไกล

โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการให้บริการ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทางเลือกในการใช้งานที่ไม่บ่อย และไม่ต้องการลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ ทางบริษัทให้บริการทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยค่าใช้จ่ายคิดตามจริงในแต่ละพื้นที่

Mobile-video-conference-newMobile-video-conference-new

Mobile Conferencing

Mobile Video Conferencing Solution HD video conferencing on everyday mobile devices     We delivers…

healtcare-newhealtcare-new

HealthCare Conferencing

Video Conferencing and Telepresence Solutions for the Health Care Industry Now, due to increased reliability…