YAMAHA PJP-50USB ไมค์สำหรับห้องประชุม SKYPE, WEB CONFERENCE

Yamaha PJP-50USB เหมาะสำหรับการประชุมออนไลน์ (Web Conference) และ Skype เนื่องจากเข้ามามีบทบาทต่อการประชุมในองค์กรมากขึ้น เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัด และความสะดวกสบายในการจัดการประชุม ซึ่งการที่จะทำให้การประชุมผ่าน Web Conference หรือ Skype ได้รับคุณภาพเสียงที่ดี ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องจัดหา ไมค์และลำโพงสำหรับการประชุมดังกล่าวที่มีประสิทธิ และมีความคมชัด ดังนั้น Yamaha PJP50USB เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับไมค์และลำโพงสำหรับการนำไปใช้ร่วมกับระบบประชุม Web Conference, Skype สำหรับห้องประชุม หรือการประชุมกลุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (5-20) ท่าน ด้วยความสามารถในการต่อพ่วงอุปกรณ์สูงสุด 3 ชุดด้วยกัน

Yamaha-PJP50USB-TopYamaha-PJP50USB-Connect
คุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ PJP-50UR

1. เหมาะสำหรับห้องประชุม และการติดตั้งบนโต๊ะประชุม

2. เชื่อมต่อง่ายผ่านสาย USB และ Analog Audio Input เพื่อทำหน้าที่เป็นไมค์และลำโพงให้การการประชุมทางไกล

3. ทำงานแบบ Full Duplex เพื่อรองรับการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง

4. ป้องกันเสียง Echo ด้วยระบบ Adaptive Echo Canceller

5. เทคโนโลยีเฉพาะของ Yamaha จึงทำให้ได้เสียงคมชัด ไร้ที่ติ

6. รองรับระบบปฎิบัติการ Windows และ MAC

7. รับเสียงด้านหน้าด้วยไมค์จำนวน 8 ชุด พร้อมลำโพง 4 ชุด (85 dB output)

8. รองรับย่านควาถี่เสียง 300-20,000 Hz

9. สามารถต่อพ่วงกันได้  ในกรณีต้องการพื้นที่ในการรับและกระจายสัญญาณที่กว้างขึ้น สูงสุด 3 ชุด

Yamaha-PJP50USB-DiasychainYamaha-PJP50USB-External Speaker

คำแนะนำโดย ConferenceEasy

อุปกรณ์ Yamaha PJP-50USB เป็นไมค์และลำโพงที่เหมาะสำหรับการประชุม online, Web Conference, Skype ที่มีผู้ร่วมเข้าประชุมมากกว่า 5 ท่าน หรือการประชุมทางไกลสำหรับห้องประชุม หรือโต๊ะประชุม ซึ่งอาจมีผู้เข้าประชุมหลายท่าน และระยะห่างจากตำแหน่งในการนั่งถึงตัวอุปกรณ์ม่ควรเกิน 3 เมตร

Comments

comments