Polycom Soundstation2 Review

Polycom SoundStation2 เป็นโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางไกลรุ่นที่ประหยัดรุ่นหนึ่งของ Polycom SoundStation สามารถนั่งสนทนาได้ระยะไกลสุด 3 เมตร เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆ รุ่นหนึ่ง

ความสามารถของเครื่อง Polycom SoundStation2
– ความคมชัดของเสียง โดยการใช้เทคโนโลยี Polycom ™ เพื่อคุณภาพเสียงดีมากขึ้น
– ตัดสัญญาณรบกวนจากเครื่องโทรศัพท์อื่นๆอัตโนมัติ
– มีจอแสดงหมายเลขขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน
– ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้ง
– เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดกลางถึงเล็ก
– น้ำหนักตัวเครื่อง 3500 กรัม


Comments

comments