Knowledge Base

Polycom SoundStation IP 7000 รีวิว

Polycom SoundStation IP 7000 เป็นเครื่องโทรศัพท์สำหรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Conference Phone) รุ่นประหยัด เป็นเครื่องโทรศัพท์ในระบบ IP VoIP ของค่าย Polycom นิยมใช้ในห้องประชุมต่างๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน…

Polycom SoundStation IP 6000 รีวิว

Polycom SoundStation IP 6000 เป็นเครื่องโทรศัพท์สำหรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Conference Phone) รุ่นประหยัด เป็นเครื่องโทรศัพท์ในระบบ IP VoIP ของค่าย Polycom นิยมใช้ในห้องประชุมต่างๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน…

Polycom SoundStation IP 5000 รีวิว

Polycom SoundStation IP 5000 เป็นเครื่องโทรศัพท์สำหรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Conference Phone) รุ่นประหยัด Polycom SoundStation IP 5000 เป็นเครื่องโทรศัพท์ในระบบ IP VoIP…

Polycom Group Series รีวิว

Polycom Group Series เป็นอุปกรณ์ใช้ประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ให้ภาพคมชัดสูงที่เหมือนจริง รองรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบ High Definnition (HD 1080p) 60 fps เป็นรุ่นราคาประหยัด เหมาะสำหรับองค์กรที่มีห้องประชุมตั้งแต่ขนาดเล็กไม่จนถึงขนาดใหญ่…

Polycom HDX 8000 รีวิว

Polycom HDX 8000 ระบบประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบ คุณภาพสูง ตัวอย่างเช่นฟังก์ชั่นจำลองรูปแบบการจัดการประชุมเสมือนจริง ช่วยให้การสื่อสารทั้งภาพและเสียงทำได้ดี และสมจริงมากขึ้น Polycom HDX 8000 เหมาะสำหรับการศึกษาทางไกล ,…

Polycom HDX 7000 รีวิว

Polycom HDX 7000 ระบบประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบ คุณภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ รองรับทั้งข้อมูลภาพ เสียง และข้อมูล Data โดยการเชื่อมต่อผ่าน IP Network…

Polycom HDX 6000 ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระบบ High Definnition

Polycom HDX 6000 ระบบประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพคุณภาพสูง รองรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบ High Definnition (HD 720P) ความเร็วสูงถึง 512 kbps ช่วยให้การตอบสนองในการรับส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงทำได้ดีเยี่ยม Polycom HDX…

Polycom Soundstation2 รีวิว

Polycom Soundstation2 Review Polycom SoundStation2 เป็นโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางไกลรุ่นที่ประหยัดรุ่นหนึ่งของ Polycom SoundStation สามารถนั่งสนทนาได้ระยะไกลสุด 3 เมตร เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆ รุ่นหนึ่ง ความสามารถของเครื่อง Polycom…

ระบบประชุมทางไกลร่วมกับ Skype, Google Talk, Facebook (Polycom Cloud Axis)

Polycom CloudAXIS (Cloud AXIS)..ความสามารถที่เหนือกว่าในประชุมร่วมกับ Skype, Google Talk และ Facebook Polycom บริษัทที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำอันดับต้น ๆ ของอุปกรณ์ประชุมทางไกล ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงได้มีการพัฒนาระบบตัวใหม่ขึ้น ซึ่งมีชื่อว่า…

Teleconference  คืออะไร

Teleconference  คืออะไร การประชุม คือ การปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการกำหนดเป็นกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบรรทัดฐานการปฏิบัติการดำเนินงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา ขณะเดียวกันการประชุมก็เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ…