Vidyo

ระบบประชุมทางไกล Vidyo เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการติดต่อสื่อสารผ่าน smartphone, laptop เนื่องจากระบบมีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ ในราคาที่สัมผัสได้

Comments

comments