โทรศัพท์แบบเห็นภาพ (Video Call)

Video Call

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี และความเร็วอินเตอร์เน็ตที่สูงขึ้นจึงทำให้การใช้งาน Video Call หรือโทรศัพท์แบบเห็นภาพ หรือในอีกหลาย ๆ ชื่อมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  การใช้งาน Video Call ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยและเห็นหน้า หรือภาพจากฝั่งปลายทาง โดยคุณภาพของการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรแกรม อุปกรณ์ที่ใช้งาน และคุณภาพ Internet เป็นสำคัญ

ประเภทของอุปกรณ์ที่นำมาใช้สำหรับการทำ Video Call

1. Free video call (Cloud Service)

เช่น Skype, FaceTime,Tango, ooVoo ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้ที่ยังไม่ต้องการลงทุนอุปกรณ์และไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของความลับของการติดต่อสื่อสารหรือข้อมูล และคุณภาพของภาพมากนัก เนื่องจาก Freeware เหล่านี้จะมี Technology ในการบีบอัดที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้นในกรณีที่เราต้องการได้คุณภาพของการสื่อสารระบบ HD จำเป็นต้องใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ต (Bandwidht) ที่ค่อนข้างสูงมาก เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ โดย Freeware ต่าง ๆ มีคุณสมบัติที่เด่นชัดคือ ฟรี และสามารถใช้ได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องมีระบบใด ๆ รองรับ นอกจากเครื่อง computer  Tablet หรือ Smartphone ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ โดยออกแบบ และมุ่งเน้นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

2. Prepaid video call (Cloud Service)

เช่น WebEx เป็นอีกรูปแบบที่เป็นที่นิยมในหลาย ๆ องค์กร ที่มองความยืดหยุ่นของระบบในการใช้งานผ่าน Internet ในลักษณะเดียวกับระบบ Free video call โดยบริการเหล่านี้จะต้องเสียค่าบริการเป็นรายเดือนล่วงหน้า(Prepaid) หรือทำคู่สัญญาเป็นปี โดยคิดจากบริการที่ต้องการใช้ เช่นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 5 ท่านก็จะถูกกว่า 10 หรือ 20 ท่าน ซึ่งถ้ามองจากรูปแบบที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์ประเภทเดียวกับ Freeware การใช้งานก็จะเหมาะสำหรับองค์กร ที่มีสาขาอยู่หลายสถานที่ และต้องการจัดการประชุมพร้อม ๆ กัน โดยแต่ละสถานที่อาจจะมีผู้ร่วมเข้าประชุม 1-2 ท่าน

3. Video Conference System

เช่น อุปกรณ์ยี่ห้อประชุมทางไกลยี่ห้อต่าง ๆ อทิ Polycom, Cisco, LifeSize ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประชุมทั้งภาพและเสียง พร้อมทั้งสามารถนำเสนอเนื้อหาผ่าน Computer เข้าไปในระหว่างที่ทำการ Video Call ได้พร้อมๆ กัน โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่่สูงกว่าใน 2 หัวข้อที่กล่าวมาในเรื่องของคุณภาพของการบีบอัดข้อมูลที่สูงกว่า ทำให้สามารถได้รับคุณภาพในระดับ HD ที่ความเร็วอินเตอร์เน็ต (Bandwidth) เพียง 512 Kbps (Up/Down) และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ที่มีให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งชุดกล้องและไมค์ ที่ออกแบบมาสำหรับห้องประชุม ดังนั้นอุปกรณ์ที่เป็น Hardware จึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อการประชุมระหว่างห้องประชุม ที่มีเข้าร่วมประชุมหลายท่าน และต้องการคุณภาพในการเชื่อมต่อเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ดีก็จะมีข้อจำกัดในการนำไปใช้งานผ่าน Internet ที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และออกแบบ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมิได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในรูปแบบที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 1 และ 2 แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้เลยทีเดียว…. อ่านเพิ่มเติม

ซึ่งถ้ามีข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำในการใช้งาน หรือติดต่อขอใช้บริการ สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่  ConferenceEasy

เรายินดีให้คำปรึกษา และให้บริการอย่างเต็มความสามารถ

Comments

comments